ZER
EGITEN DUGU

Familiei aholkuak ematen dizkiegu ikusmen zailtasunak familian eta gizartean sorrarazi ditzaketen ondorioen inguruan.

Ikastetxeetako irakasleekin, denok elkarlanean esku-hartze programa bat garatzeko KOORDINATZEN gara

Ikasleen garapen globalaren prozesuan parte hartzen duten medikuntza eta hezkuntza eremuetako Instituzioetako profesionalekin ELKARLANEAN dugu.

Hezkuntza-materiala EGOKITZEN dugu, eta egokitzapen horiek egiteko irakasleen jarraibideak ematen dizkiegu.

Berrikuntza pedagogiko, oftalmologiko, teknologiko eta informatikoak IKERTU eta egokitzen ditugu.

Ikasleei zuzeneko LAGUNTZA ESKAINTZEN diegu ikusmen-desgaitasunak eragozten dituen ikaskuntzetan, eta ikasketa arruntei gehitzen zaien curriculum espezifikoa burutzen garatzen dugu. Curriculum horrek eremu hauek jasotzen ditu:

  • Itsutasun nahiz ikusmen-desgaitasunari egokitutako Teknologia Berriak
  • Material espezifikoaren erabilera
  • Giza trebetasunak
  • Eguneroko bizitzarako trebetasunak.
  • Orientazio eta Mugikortasun teknikak
  • Braille irakurketa-idazketa
  • Ikusme funtzioen eta trebetasunen entrenamendua

2019-2020 ikasturtean HEZKUNTZA BERRIKUNTZARA zuzendutako honako programak jarri ditugu abian:
HONAKO ETAPETAN LAN EGITEN DUGU:

Arreta goiztiarra: 0-2 urte bitarteko haurrei arreta IBT-CRIko egoitzan horretarako egokitutako gelan

Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza

Batxilergoa

H.H.E. (Helduen hezkuntza)

U.O.H.I. (Urrutiko oinarrizko hezkuntza)

Formakuntza zikloak

Hizkuntza eskola